เอโซน ไบโอซายน์

นิจิบันเทป

  เป็นเทปกาวคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการพ่นสีที่
อุณหภูมิที่แตกต่าง สินค้านำเข้า ได้แก่ Japanese Washi Paper Tape , Masking Tape , Creped paper tape , PVC masking tape ,
Polyester Tape , Bunding Tape , Cellulose tape ซึ่งสินค้ามีหลายนัมเบอร์ให้เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ